Vi konverterer innovation til værdi for samfundet

Dedikeret innovation, som banebryder for en bedre verden.

VI VIL HAVE INFLYDELSE

Community Social Responsibility (CSR) er et bevidst valg, der kræver tid, samarbejdsindsats og ressourcer, som skal give social indflydelse, politisk opmærksomhed og engagement.

ZIBRA LÆGGER VÆGT PÅ

Det er en fælles forpligtelse, at staten, kommunerne og den private sektor – sammen – tager et aktivt ansvar for vores samfund. Zibra er involveret i CSR-initiativer, som udfordrer den etablerede tankegang og skaber nye bæredygtige løsninger.

I Zibra føler vi et stærkt ansvar for, at vi, i vores virke, gør en positiv forskel for vores omverden. Vi bidrager ved at bruge vores kreativitet og stærke innovative færdigheder til at konvertere innovative ideer, viden og teknologi til samfundsmæssig værdi.

Vi prioriterer CSR med afsæt i FN Global Compact’s 10 generelle principper.

ZIBRAS CSR-AKTIVITETER

Når Zibra indgår i et Community Social Responsibility(CSR) samarbejde  søger vi aktivt at løfte vore samfundsansvar ved at fokusere på bæredygtige projekter med en innovativ tilgang.

Der er forskellige veje til social ansvarlighed. Hos Zibra er vores CSR-strategi baseret på partnerskaber, engagement, stræben efter at påvirke samfundetpositivt samt udfordre status quo og finde nye veje.

For Zibra er det naturligt at integrere CSR-aktiviteterne med kerneforretningen ved at kombinere vores fokus på innovation med et filantropisk sigte.

Zibra søger løbende CSR-partnere, som aktivt vil bidrage til at gøre en positiv forskel for samfundet.

Vi fokuserer på børn og unge under formél og uformél uddannelse. Teknologi spiller en vigtig rolle for menneskehedens fremtid, derfor ser vi gerne teknologien brugt, som løftestang for at hjælpe børn og unge i alle samfundslag.

I 2016 stiftede IT Branchen og 10 medlemsvirksomheder CODING CLASS, som blev starten for en fælles indsats for at børn og unge mere kreative med teknologien omkring dem.

Eleverne fra CODING CLASS på Mølleholmskolen kom forbi for at vise deres hjemmelavet spil. Herved afsluttes 2 års Coding Class initiativ, som nu overtages af regeringen.

HackYourFuture er en kode skole som undervisning computer programmering til flygtninge. Deres mål er at styrke elever gennem kodning og få dem til at fungere som softwareudviklere. ZibraWireless har været med til at sponsere det 5. forløb i HackYourFuture DK.

Danish Justice Foundation er en organisation, hvis formål er at yde advokatbistand til især kvinder og børn i tredje verdens lande.

Geeks without Frontiers er en amerikansk NGO med mål at positivt påvirke livet for en milliard mennesker i de næste ti år gennem den innovative anvendelse af teknologi, tilslutning og bæredygtige sociale virksomheder.

Dansk Hospitals Klovne skaber magiske øjeblikke for børn på danske hospitaler. Hospitalsklovnen tager barnet i hånden, når der er allermest brug for det.

Teresa Labriola

Teresa Labriola

CSR, Group Manager

tl@zibra.dk

KONTAKT OS