Zibra A_S logo

CSR

Vi konverterer innovation til værdi for samfundet

 

Dedikeret innovation som banebryder for en bedre verden

Vi vil have indflydelse

Community Social Responsibility (CSR) er et bevidst valg, der kræver tid, samarbejdsindsats og ressourcer, som skal give social indflydelse, politisk opmærksomhed og samfundsmæssigt engagement.

Zibras fokus

Det er en fælles forpligtelse, at staten, kommunerne og den private sektor – sammen – tager et aktivt ansvar for vores samfund. Zibra er involveret i CSR-initiativer, som udfordrer den etablerede tankegang og skaber nye bæredygtige løsninger.

I Zibra føler vi et stærkt ansvar for, at vi, i vores virke, gør en positiv forskel for vores omverden. Vi bidrager ved at bruge vores kreativitet og stærke innovative færdigheder til at konvertere innovative ideer, viden og teknologi til samfundsmæssig værdi.

Vi prioriterer CSR med afsæt i FN Global Compact’s 10 generelle principper.

Zibras CSR-aktiviteter

Når Zibra indgår i et Community Social Responsibility (CSR) samarbejde søger vi aktivt at løfte vore samfundsansvar ved at fokusere på bæredygtige projekter med en innovativ tilgang.

Der er forskellige veje til social ansvarlighed. Hos Zibra er vores CSR-strategi baseret på partnerskaber, engagement, stræben efter at påvirke samfundet positivt samt udfordre status quo og finde nye veje.

For Zibra er det naturligt at integrere CSR-aktiviteterne med kerneforretningen ved at kombinere vores fokus på innovation med et filantropisk sigte.

Zibra søger løbende CSR-partnere, som aktivt vil bidrage til at gøre en positiv forskel for samfundet.

Vi fokuserer på børn og unge under formel og uformel uddannelse. Teknologi spiller en vigtig rolle for menneskehedens fremtid. Derfor ser vi gerne teknologien brugt som løftestang for at hjælpe børn og unge i alle samfundslag.

I 2016 stiftede IT Branchen og 10 medlemsvirksomheder CODING CLASS, som blev starten på en fælles indsats for at gøre børn og unge mere kreative ift. teknologien omkring dem.

Eleverne fra CODING CLASS på Mølleholmskolen kom forbi for at vise deres hjemmelavede spil. Herved afsluttes 2 års Coding Class initiativ, som nu overtages af regeringen.

HackYourFuture er en kode skole som undervisninger i computer programmering til flygtninge. Deres mål er at styrke elever gennem kodning og få dem til at fungere som softwareudviklere. ZibraWireless har været med til at sponsere det 5. forløb i HackYourFuture DK.

Danish Justice Foundation er en organisation, hvis formål er at yde advokatbistand til især kvinder og børn i udviklingslande.

Geeks without Frontiers er en amerikansk NGO som har til formål positivt at påvirke livet for en milliard mennesker i de næste 10 år gennem den innovative anvendelse af teknologi, tilslutning og bæredygtige sociale virksomheder.

Dansk Hospitals Klovne skaber magiske øjeblikke for børn på danske hospitaler. Hospitalsklovnen tager barnet i hånden, når der er allermest brug for det.

Human Practice Foundation hjælper igennem uddannelse at sikrer vi børn og unge mulighed for en værdig fremtid. Zibra har indgået et samarbejde med HPF omkring computerlokale i Nepal, en skole i Kenya samt lærerundervisning.

Kids Island er et kreativt akademi for alle nysgerrige børn mellem 9-12 år, som har en iværksætter i maven. Det handler om at undre sig og turde handle på en idé.

NGUVU hjælper udsatte kvinder i Kenya, så de bliver stærke nok til at skabe et bedre liv for dem selv og deres børn. Zibra har indgået et samarbejde med NGUVU, der skal sikre, at de kvindelige kaffebønder bliver klædt på til at håndtere forandringerne i klimaet.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med os, så kan du finde vores kontaktoplysninger herunder eller udfylde vores kontaktformular.

Email:
info@zibra.dk

Adresse:
Erik Husfeldts Vej 7
2630 Taastrup

Se kort